Reference

Děkuju za inspirativní půlrok strávený na EFT akademii. Velmi profesionální a hluboce lidský. Posunul mě v mnoha směrech. Naučila jsem se díky praktickému zaměření mnohé, co nyní krásně doplňuje mé psychologické vzdělání. Během doby výcviku jsme se stali skvělým kolektivem, potkala jsem tam úžasné lidi, kteří v mnoha směrech ovlivnili můj život. Vřele doporučuji!

Mgr. Lucie Podařilová

mob.: 774 812 690

web: www.mojepsycholozka.eu

email: info@mojepsychozka.eu

 

 

Mgr. Lucie Podařilová
 

Prihlásiť sa do EFT Akadémie rozhodne patrí k jednému z najlepších rozhodnutí a investícií do seba.

Všetky moje zmysly sú vždy absolútne vymazlené - od momentu, keď vstúpim do Aničkinho čarovného a voňavého priestoru v prekrásnej Prahe, cez kávičky, svačinky a dezertíky, až po skvelú energiu v skupine.

Chválim perfektnú štruktúrovanosť osnov - na jednej strane máme priestor nasávať informácie a cenné skúsenosti z praxe, na strane druhej máme čas si metódu emočnej psychológie a jednotlivé techniky natrénovať priamo na vlastnej koži. 

Práve nahliadnutie do vlastného prežívania najviac prispieva k rozvoju duše a emočnej inteligencie, čo považujem za hlavný predpoklad vyrovnaného terapeuta, ktorý dokáže klientov nielen naviesť na radostný život, po ktorom túžia, ale aj inšpirovať na ich ceste.

Cítim, že od začiatku štúdia na EFT Akadémii sa vzťahy a život okolo mňa pozitívne menia neskutočnou rýchlosťou a pritom mám pocit, že “sa to deje samo” :)

Je mi cťou, že sa môžem učiť toto jemné remeslo práve od Aničky a nie je náhodou, že mi EFT Akadémia prišla do života v ten pravý čas.

Ďakujem, Kristína Melicherová z Bratislavy

 

Mgr. Tinka Melicharová
 

Jsem velmi ráda, že mé kroky směřovaly na výcvik emoční psychologie. Byl to jedinečný půlrok a jediné co mne mrzí je, že už mám školu ukončenou. Chodila bych k Aničce doživotně, kdyby to šlo. Z mého pohledu je osnova a celkové vedení výcviku tak kvalitní, že vše, co bylo řečeno, vysvětleno a praktikováno se stalo součástí mého fungování, aniž bych nad tím přemýšlela. 

Je až neuvěřitelné, co všechno jsem v tak krátkém čase získala, vědomosti a přátele. Jednoduše samé perly.

Vše, co jsem tu vyloženě vdechla, již úspěšně praktikuji. Všem, kdo se rozhodnete jít tímto směrem předem závidím, že vše máte teprve před sebou! 

Lucie Nekolná
 

Děkuji za inspirativní, podnětný a krásný půl rok v EFT akademii. Z každého společného studijního bloku jsem odcházela plná dojmů, inspirace a AHA momentů. Některá témata mi odkryla hluboko zavřené věci ve mne, otevřela tak cestu k hlubšímu pochopení, odpuštění a přispěla k většímu životnímu nadhledu. Harmonií, vyrovnaností, ale také  profesionalitou, kterou v sobě Anička má, velmi inspiruje. Přihlásit se do EFT akademie a zkoumat ze všech možných úhlů lidskou duši, odkrývat příčiny a hlavně možnosti hojení lidských bolestí a trápení, bylo jedno z mých nejkrásnějších životních rozhodnutí.

Daniela Chocholoušková
 

Daniela Chocholoušková

EFT Akademie – ať to zní jakkoli nadneseně – bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Alespoň doposud. Už nějakou dobu jsem hledala nový směr a uplatnění, které by mi dávaly smysl, a právě u Aničky jsem je našla. Půl roku zajímavého vzdělávání a práce na sobě, získávání nových vhledů do situací i užitečné „návody“, jak (téměř) cokoli řešit – ať už sama za sebe, nebo se svými klienty – bylo obdobím hlubokého naplnění a osobní transformace. Věci do sebe postupně krásně zapadaly a po šesti měsících, na konci společné cesty, vytvořily originální celek. Moc ráda bych vyzdvihla i Aniččinu mimořádnou systematičnost, která celou školu provázela, stejně jako přirozenou schopnost ukočírovat všechnu tu naši (občas divokou) energii v klidu a s porozuměním. Ne každý dokáže vytvořit tak dokonalou syntézu všeho, co k práci lektora a průvodce patří. Anička ano. Moc děkuji za to, že se naše cest protnuly – ať profesně, nebo osobně.

Lea Kotková

EFT terapeutka emoční psychologie

Autorka, numeroložka a kartářka

https://leakotkova.cz/

Insta: leakotkova

Lea Kotková
 

Investice do EFT AKADEMIE byla jedním z nejlepších rozhodnutí v mém životě. A to nejen z pohledu rozšíření nabídky služeb v mé stávající profesi, ale především mého vlastního, osobního rozvoje v nejniternějším slova smyslu. 

Každý výukový blok byl zároveň terapií pro mne samotnou. 

Díky skvěle vedené výuce s důrazem na praxi jsem získala velké množství zkušeností. 

Školu emoční psychologie mohu jedině doporučit! Pod vedením její zakladatelky, skvělé lektorky, Aničky Paškové, máte možnost vyrůst o mnoho pomyslných centimetrů v osobním i profesním životě ❣️

Navíc - v ročníku, který jsem měla tu čest absolvovat, vznikl opravdu skvělý kolektiv nebo spíše podpůrný tým žen, který představuje přesahový bonus k nezaplacení.

Ing. Markéta Sedláčková
Absolventka EFT AKADEMIE

www.sedlackovam.webnode.cz

Markéta Sedláčková
 

Půlroční rekvalifikační výcvik EFT TEREAPEUT s Aničkou mě mile překvapil a nadchl po všech stránkách.

Anička je skvělá učitelka, která má dar přednášet látku uceleným a jasným způsobem a zároveň vždy nabízet prostor pro otázky a případnou diskuzi na dané téma. Díky tomu vznikala postupem času z původně cizích lidí skupina srdečně sdílejících žen, někdy dojemně, jindy humorně, ale vždy upřímně. Právě tahle neustále se prohlubující intimita, otevřenost a sdílnost nás všech mě překvapila nejvíce a je to jistojistě právě díky Aničky daru vytváření takového bezpečného prostoru sdílení, že mohla nastat.

Dalším velkým benefitem Aničky výcviku je průběžné zavádění naučené teorie do praxe v trojčlenných skupinkách, kdy jsme se navzájem učily jedna na druhé používat EFT a další techniky tím nejlepším možným způsobem. Neustálá zpětná vazba jak mých úžasných spolužaček, tak samotné Aničky tak vedla k mému postupnému zlepšování se.

Mimo již zmíněná pozitiva nás Anička neustále stihla zásobovat úžasnými dobrotami a počínaje ranním kafíčkem, mým oblíbeným croissantem se šunkou a konče poobědním dezertem v různých variacích jsem se cítila NAPROSTO (toto slovo skutečně pochopí jen ženy z naší skupiny :-D) rozmazlovaná od rána až do večera. Díky Ti, Aničko, za skvělý výcvik a celoživotní zážitek! 

Markéta Hollá
 

Pracuji více jak 13 let v oboru vzdělávání dospělých, procesního i životního kouče, grafologa. Kurz EFT AKADEMIE mi krásně zapadl jako střípky do mozaiky mé pracovní náplně a rozšířil nové možnosti v uplatnění v mém profesionálním životě. Připomenul mi některé koučovací metody, rozšířil vědomosti v oboru psychologickém a nově v oblasti terapeutické.

Nejen, že jsme měli při vzdělávání v EFT akademii k dispozici krásné voňavé prostředí školící místnosti, Tvůj přátelský a trpělivý přístup, báječný gastronomický zážitek při denním občerstvení, ale především jsme měly v praktické části, v rámci vzdělávání, možnost sdílet své zkušenosti z vlastních terapeutických tréninků, rozebrat zpětnou vazbou celý průběh dění a také později získaly rady ve strategii počínající terapeutické praxe. Bylo také skvělé, že jsme každá účastnice terapeutického výcviku měly čas a prostor mezi sebou vyzkoušet, jak EFT metoda skutečně funguje v reálné praxi a uvědomit si vlastní omezující přesvědčení, svou vnitřní sílu i originalitu každé z nás.

Při sebezkušenostním výcviku nás pestrá terapeutická témata a terapii obohacující neurolingvistické techniky do různé míry „zasáhly“ ať rozborem, tématem nebo poznáním a mohly tak nabýt novou zkušenost a také si uvnitř sebe urovnat některá vlastní bolístka a získat tak svůj vnitřní klid, nadhled a vyrovnanost pro řešení zranění vlastních budoucích klientů.  V průběhu EFT akademie byla také posilována sebedůvěra, sebeláska, která mnohdy lidem schází.

Tím, že jsme byli různorodé, ať již v generačním náhledu nebo svými prožitky v životě, byly i názory a reakce velmi podnětné a o to více obohacující…..

Ještě jednou díky za Tvůj čas, energii, empatii a poznání…..

Bc. Pavlína Lerchová
EFT terapeutka emoční psychologie
životní a procesní kouč, lektor, grafolog
autorka knihy Jako Fénix z popela
https://www.terapie-etf-kouc-lerchova.cz

Bc. Pavlína Lerchová
 

"Anička je za mě profesionál a člověk na svém místě. Je vidět, že ji její práce baví, věří si, práce ji naplňuje a dává smysl, a toto vše předává i absolventům akademie EFT.

To jak o nás pečovala během celého půl roku, počínaje chutným občerstvením, po různé dárečky až po předávání svých znalostí, zkušeností, zážitků a prožitků z její praxe, které nás jako budoucí terapeuty mohou potkat v praktickém životě. Akademie předá jak teoretickou znalost, tak i praktickou. V průběhu akademie bylo dost času na praktikování získaných znalostí a metod používaných v praxi terapeuta. Tato akademie pomáhá ale i nám samotným, protože člověk na sobě za dobu trvání vidí pokrok (posun) ve svém životě, a to ho dovede blíže k jeho životnímu cíli.

Anička je velice štědrý člověk, který pomáhá lidem. Takových je třeba na světě více. To nejde vše popsat slovy, to se musí zažít.

http://jitkakauerova.cz/

Insta: kaurerovajitka

Mgr.& Bc. Jitka Kaurerová
 

Měla jsem tu čest zúčastnit se výuky v EFT Akademii u Aničky. Ráda bych všem chtěla, kteří nevíte, tápete, hledáte svoji novou životní cestu, protože potřebujete změnu v zaměstnání, cokoliv jiného, vzdělávání v akademii doporučit. Já osobně jsem šťastná že jsem Aničku našla, protože se mi díky akademii otevřela nová cesta, kterou jsem hledala a přála si po ní jít. Splnil se mi sen, mít terapeutovnu, pracovat s lidmi, kteří mě potřebuji a jsou vděční stejně jako já, za podanou ruku s nápisem:: "Pojď, jsem tu pro tebe, pomohu ti vše změnit a nastavit pocit štěstí a spokojenosti ve tvém já" 

Celá akademie probíhá v krásném prostředí, za velmi vstřícných podmínek, s Aniččiným srdcem na dlani a slovy: "Tuhle práci miluji a chci vám v akademii předat vše nejlepší, co sama umím a znám." 

Naučíte se různé metody práce s klienty, jak správně komunikovat, jakým způsobem navázat s klientem kontakt, aby vám věřil a chtěl říci všechna svá trápení se slovy a očekáváním: "Pomůžeš mi prosím?" Tak teď díky Aničce, její výuce a vedení mohu říci i já:" Ano pomohu." 

Jsem šťastná, že jsem v akademii mohla být, absolvovat ji, najít nové přátele a mít nová, životní očekávání, Eva 

 

PhDr. Eva Uherková, MBA.

www.terapieuherkova.cz
FB: Harmonie pro život - Uherková 

PhDr. Eva Uherková, MBA.
 

Když se mi, co by bývalé spokojené klientce, Anička ozvala, že se uvolnilo místo na EFT Akademii, neváhala jsem s přihláškou ani minutu. A že to bylo skvělé rozhodnutí, se ukázalo hned vzápětí, když nás na první lekci s úsměvem přivítala v příjemných prostorách se skripty, diářem na poznámky, psacími potřebami včetně občerstvení a čerstvé kávy na stole. A jak se říká, vrána k vráně sedá, tak se do tohoto běhu EFT Akademie přihlásily ženy jedoucí na stejné vlně, což nastavilo atmosféru porozumění a spolupráce hned od začátku. A že jsme se za půl roku ještě více sblížily, nemusím snad ani dodávat.

Samotný program EFT Akademie propracovala Anička do detailů, teorii ilustrovala zkušenostmi z vlastní praxe a dávala nám užitečné rady, např. jak postupovat v neobvyklých situacích. Dalším velkým přínosem bylo samotné praktikování, a to nejen EFT terapie, ale i dalších souvisejících technik. Tak jsme se je nejenom jedna na druhé naučily, ale i si vzájemně nějaké ty emoce odblokovaly a odcházely vyrovnanější a spokojenější. Těch "aha" momentů, co bylo!

Závěrem mě napadá jediné: "9 z 10 zúčastněných doporučují." s dovětkem, že pod vedením Aničky, nás bylo 9 úspěšných absolventek.

Mgr. Jana Spitzkopfová

www.zivotsdusitefeso.cz 

www.tefeso.cz 

Mgr. Jana Spitzkopfová
 

Za svůj život jsem absolvovala několik škol a dalších studijních programů, kterými jsem si rozšiřovala své vzdělání. Musím po pravdě napsat, že studium na EFT akademii bylo první studium v mém životě, které mě opravdu bavilo a nenašla jsem srovnání s žádnou jinou absolvovanou školou nebo seminářem. EFT akademie mi nabídla něco, co mi před tím žádná jiná škola nenabídla. Nikdy jsem nebyla tak nadšená ze studia a celkového konceptu, jako právě u EFT akademie. Studium probíhalo od srpna do ledna, vždy třídenní blok jednou za měsíc. Druhého běhu studia se se mnou účastnilo dalších 8 studentek. Celou školu vedla a studiem nás provázela skvělá lektorka a zakladatelka EFT akademie Anna Pašková. Každý víkend byl perfektně připravený, nejen co se týká studijních materiálů. Měly jsme zajištěný kompletní servis v podobě krásných prostor na Smíchově blízko Vltavy, skvělého občerstvení a kávy, kterou jsme si mohly dopřávat bez omezení. Na začátku i na konci studia jsme dostaly milé dárečky. Studium jsme zakončily závěrečnou zkouškou a po jejím absolvování jsme obdržely osvědčení.

Každý blok byl plný informací a zajímavostí o EFT terapii. Obdržely jsme skvěle zpracovaná a obsáhlá sktipta. Témata byla rozdělená do jednotlivých celků tak, aby na sebe navazovaly a abychom mohly naše znalosti hned používat a dále rozvíjet. Anna Pašková má letitou zkušenost s EFT a to bylo i vidět na jejích přednáškách. Odpověděla na každý dotaz, který jsme položily. Přednášky z její strany byly doplněny okamžitým testováním, kdy jsme si samy na sobě mohly vyzkoušet teorii a terapii přímo v praxi. Anička dozorovala naše trénování a dávala nám zpětné vazby, abychom hned věděly, co bychom měly zlepšit nebo kde jsme dělaly chyby. Studium EFT bylo doplněno i NLP technikami, což jsem uvítala. Anička nám také zajistila studentky z předchozího běhu, abychom si na nich znalosti vyzkoušely, což bylo také velmi přínosné. Prostě studium bylo rozmanité, nabité spoustou informací, ale i praktikováním.  Zkouška obsahovala jak zpracování eseje, tak písemný test a na závěr i simulaci práce terapeutky s klientem. Vzhledem k tomu, že jsme byly od Aničky perfektně připravené, všechny jsme zkoušku zvládly. Ten půlrok utekl jako voda a když jsem držela v ruce osvědčení, byla jsem šťastná, že jsem zkoušku zvládla a zároveň smutná, že škola skončila. Bylo to pro mě krásného půl roku, za něj vděčím především Aničce Paškové, jejímu nadšení a přístupu k nám všem. Kdybych mohla, klidně bych školu studovala znovu.

Fučíková
 

Pokud máte na sobě chuť pracovat, rozvíjet se a dozvědět se o sobě něco nového jste tu správně.

Škola je vedena Aničkou, která má pragmatický a lidský přístup. Půlroční výcvik je veden jako ucelený komplex, kde získáte základy psychologie, fungování mozku, marketing a základy podnikání.

Na seminářích budete hodně praktikovat EFT a NLP metody vhodně doplní a rozšíří EFT jako takové.

Mgr. Jana Aubrechtová
 

Mně osobně se s Akademií EFT otevřely nové obzory :-)

Zjistila jsem, co všechno je možné vyťukat a jak skvělý je to nástroj.

Součástí studia je nejen samotné EFT, ale i NLP techniky, které krásně doplňují terapie EFT. Žádná otázka nezůstala nezodpovězená, často se rozvinuly velmi zajímavé diskuse :-). Byl nám předán ucelený systém a pro budoucího terapeuta jasný návod, jak postupovat.

Během kurzu vládla velmi podpůrná a přátelská atmosféra. Vyzdvihnout musím i pěkné prostředí a výborné občerstvení, které bylo vždy krásně naaranžované. Pokaždé jsem se těšila na další blok výcviku a na závěr mě přepadl i lehký smutek z toho, že už jsme na konci a všechno tak rychle uteklo. Následovat budou pravidelné supervize.

Anička nám dala úžasný příklad, jak by měl fungovat celý koncept terapie EFT. Nejen být odborníkem, ale také mít osobitý přístup a vytvořit přívětivé prostředí a atmosféru, kde se bude klient cítit dobře a bezpečně. V tomto je Anička pro mě velkou inspirací.

EFT vnímám jako nástroj, díky kterému můžete lépe zvládat různé životní situace a také si vypomoci v náročných okamžicích.

Na začátku jsem měla jen nesmělý a mlhavý plán, že bych se ráda věnovala EFT profesionálně, který však v průběhu výcviku nabíral stále jasnější kontury.

Pro práci terapeuta jsme dostaly v EFT Akademii vynikající základ. Teď už jen skočit rovnýma nohama do praxe.

www.eft-terapie-alexandrataranzova.cz

www.alexandrataranzova.cz/strach-z-letani

 

Saša Taranzová
 

EFT Akademie předčila má očekávání i přesto, že nebyla malá :) Pod vedením úžasné lektorky Aničky se nás sešlo 9 dam a pustily jsme se do půlročního intenzivního výcviku. Ten probíhal každý měsíc vždy v třídenních blocích. Anička je moc milý člověk s příjemným hlasem a výuku má postavenou nejen na teoretické části, ale hlavně klade důraz na to, abychom začaly rovnou v rámci tréninku praktikovat to, co jsme se naučily a to jak ve škole, tak doma na své rodině, kamarádech. Ve škole panovala velmi příjemná atmosféra, vždy bylo od Aničky vše perfektně nachystáno, ať už se jednalo o materiály k výuce nebo občerstvení. Zažila jsem zde za tu dobu několik aha momentů a vždy jsem se do školy moc těšila. Přihlásit se bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, rozhodně EFT Akademii doporučuji všem, ať už se chcete věnovat terapeutické praxi nebo třeba jen osobnímu rozvoji, protože spousta toho, co jsme se zde dozvěděly se nám bude hodit i v osobním životě :)

www.eft-danielavojtova.cz

Daniela Vojtová
 

EFT Akadémiu som nenašla náhodou, hoci na začiatku som si to myslela, ale už viem, že náhody neexistujú :)  

Hľadala som akreditovaný kurz, na základe ktorého by som mohla viesť terapie a zároveň niečo hodnotné čo mne samej pomôže v živote, rozhodnutiach a náročných situáciách. Mala som od kurzu svoje očakávania, musím však povedať, že ich predčil. Nestretla som sa dovtedy s technikou EFT, nevedela som čo to obnáša a na akých princípoch funguje. Ale niečo ma jednoducho ťahalo. 

Kurz bol veľmi prínosný, plný emócií, poznaní, aha momentov a vzácnych informácií. Celý čas bol kurz naozaj profesionálne vedený a zároveň tam mal človek pocit nesmiernej "človečiny"- ľudskosti, pochopenia a prijatia. Mimo obsahovej stránky musím vyzdvihnúť aj priestory, organizáciu, materiály a originálne občerstvenie lebo to všetko spolu vytváralo veľmi príjemný pocit, ktorý som tam vždy mala. No a v neposlednom rade, resp.najlepšie na záver- Anička. Je to vľúdna, láskavá bytosť, skvelá lektorka a terapeutka a tiež krásna a inšpiratívna žena. Tento kurz úprimne odporúčam, rozhodne nestratíte- ak by ste sa nestali terapeutmi iných, stanete sa ním pre seba.

Ing. Hanka Hillová
 

Jsem velice ráda, že jsem měla dost odvahy a do EFT Akademie se přihlásila. Díky tomu jsem si ještě více ujasnila, po čem v životě toužím, co mě naplňuje a co je potřeba už odevzdat. 

Účast v akademii předčila má očekávání. Vše zapadalo od první chvíle jako puzzle - úžasná profesionální Anička, výborný kolektiv žen, dobře zpracovaná skripta, vynikající jídlo a příjemné prostředí.

Každé naše setkání bylo přínosem nejen z terapeutického, ale zároveň lidského hlediska. Navíc jsem měla možnost, v rámci naší EFT praxe, zpracovávat i vlastní témata, která mě v tu dobu tížila. 

Anička měla předpřipravené bloky témat, kterým jsme se důsledně věnovaly, ale dávala velký prostor dotazům a především praxi, která je zde klíčová. 

EFT Akademii Vám mohu vřele doporučit. Rozšíří Vám terapeutické obzory, umožní Vám lépe pochopit sami sebe a také najít další spřízněné duše :-). 

www.laskaleci.cz

Ing. Renáte Bartková
 

Akademie EFT vedené Aničkou by se měl zúčastnit každý, kdo chce více pochopit souvislosti lidské duše a těla. Přínosem bude pro každého, kdo chce pomáhat svým blízkým, rozšířit své dovednosti, nebo se sám stát terapeutem. Důvod, proč je Akademie EFT tak skvělá je určitě i to, že Anička má za sebou několikaletou praxi. Akademie je tedy vedená neuvěřitelně lidsky a přátelsky. Anička sdílí věci z praxe, ne jen naučené fráze a snaží se předat opravdu maximum. I když jsem před kurzem chodila na terapie několik let, přišla jsem na spoustu aha momentů, které mi otevřely oči v tom, jak reaguji na některé situace ve svém osobním i pracovním životě a cítím, že jsem se lidsky opět o kousek posunula. 

Celý kurz je skvěle připraven, včetně materiálů, kde najdete vše, co potřebujete. Moc se mi líbilo i sdílení v rámci skupiny, kdy u různých témat další účastníci kurzu doporučili knihy, články a další zdroje, z kterých se dá čerpat a tak jsem si doplnila knihovnu krásnými knihami. 

Sdílení je zároveň něco, co se prolíná napříč celým kurzem. Během kurzu se vytvořila krásná atmosféra, bezpečný prostor a podporující prostředí, kde jsem se cítila opravdu moc dobře. Na každou část jsem se moc těšila, zejména kvůli lidem. 

www.terapie-nikolapavlickova.cz

 

Nikola Pavlíčková
 

Jsem již téměř na konci 6 měsíčního výcviku a čekají mne závěrečné zkoušky. Za dosavadní dobu studia nejvíce oceňuji skvěle vybalancovaný poměr teorie a praxe v rámci každého studijního dne. Kombinace technik EFT a NLP na sebe velice logicky navazuje, probíhá neustálá supervize a dohled na praktikováním ze strany školitelky. Dostáváme pravidelnou a hlavně konstruktivní zpětnou vazbu. I skripta jsou připravena tak, aby obsahovala všechny zásadní postupy, nebylo nutné si dělat mnoho poznámek a bylo možné se primárně soustředit na výklad. Techniky jsou vždy na nás názorně a co nejvíce reálně předvedeny a následně vícekrát opakovány. Stále je prostor pro otázky. Moc oceňuji také řadu kazuistik, na kterých si můžeme otestovat a následně fixovat správný postup. I podmínka praktikování mezi jednotlivými studijními bloky nás vhodně nutí trénovat a upevňovat postupy již v praxi. Jelikož všichni máme svá zaměstnání, moc mi vyhovuje 3denní intenzivní blok studia každý měsíc, který tak lze s prací vhodně kombinovat. Je jasné, že největší zkušenost přinese až realita všedních dnů, ale jsem přesvědčena, že výcvik nám poskytne zásadní i dostatečný základ pro správné rozvíjení naší praxe.

Petra Vojtěchová
 

Absolvování EFT akademie je skvělou volbou pro všechny, kteří se zajímají o zákonitosti lidské duše, chtějí prohloubit vlastní rozvoj a chtějí získané znalosti a dovednosti uplatnit v terapeutické praxi, obohatit své profesní dovednosti nebo chtějí pomáhat svým blízkým. Celý kurz je založen velmi prakticky, zároveň zahrnuje potřebnou míru teorie, poznatků a diskuze. Oceňuji také strukturovanost a vysokou profesionalitu kurzu a v neposlední řadě skvělou lektorku Aničku. V Akademii se ocitnete v přátelském a otevřeném prostředí, zažijete spoustu humoru i momentů, které vás posunou dále, získáte nové přátele a každý den na vás budou čekat dobroty od Pavlínky. Děkuji za skvělý kurz, byl nesmírně přínosný.  

Mgr. Zuzka Kadlecová
 

Do EFT Akademie jsem se přihlásila bez předchozích zkušeností s touto technikou. Po absolvování Akademie u Aničky mohu zkonstatovat, že jsem vděčná, že jsem poslechla své vnitřní vedení a kurz absolvovala.

Každý studijní blok byl důsledně připravený se vší teorií i praktickými ukázkami. Techniky EFT spolu s NLP se skvěle doplňují a vnímala jsem to jako bonus navíc, že jsem se dozvěděla něco víc o neurolingvistickém programování a metodách a mohla si je prakticky vyzkoušet. V průběhu kurzu si toho tolik uvědomíte a to jak v osobní rovině, tak pro budoucí praxi s klienty. Dostanete spoustu AHA momentů a podnětů k zamyšlení.

Tento kurz mohu všem jen doporučit, mně osobně pomohl v tom, že jsem si dovolila uskutečnit svůj záměr a letitý sen pomáhat lidem a ten uvádím v praxi. :-)

www.eft-lucie-pecinkova.cz

Lucie Pecinková